It seems my real hgh quality life started in 2007, when I won the First Step to Success contest. Then feelings were incredible, as I met famous women-leaders successful in professional and social life; I received knowledge for my further development and, in fact, today have result, - Evelina Gurnytska, 2007 program winner, tells her story
TO HOME PAGE

NEW IN INTERNET-JOURNAL
12.03.2018
New competitions and proposals in the section «USEFUL INFORMATION FOR GIRLS»Подписаться на рассылку
CONTACT INFORMATION
Address: 27, Chornovola str., office 221, Kyiv 01135
Тel.: (+380 44) 507-06-10
E-mail: uwf@uwf.org.ua
Website: http://www.uwf.org.ua
 
Coordinatior 
Anna Kononenko: a.kononenko@uwf.org.ua 
068 9102489 

SUPPORTED PROJECTS

Проекти, підтримані у 2017 році в рамках програми міні-грантів «Перший крок до успіху»

 

Керівниця проекту  Забаштанська Марина

Область  Вінницька    

Назва проекту «Право на життя без насильства_(Без насильства у майбутнє)»

Бюджет 15000 грн.

Опис Проведення інформаційно - просвітницької  програми з протидії насильству щодо дівчат в навчальних колективах міста Вінниці,  для  підлітків 16 – 21 років ( в т. ч. з числа ВПО); сприяння створенню безпечного середовища в тому числі об’єднуючись в групи взаємопідтримки та психологічне консультування.  Інформаційно - просвітницька програма передбачає перегляд соціального театру, проведення психологічних груп, поширення друкованої продукції, проведення конкурсу слоганів, вуличної акції флешмобу «Я хочу жити в країні без насильства».

 

Керівниця проекту Вертола Світлана

Область Чернігівська

Назва проекту «Крок у майбутнє»

Бюджет 15000 грн.

Опис Проведення програми «Крок у майбутнє», передбачає надання інформації дівчатам 14-17 років, що проживають у сільській місцевості Чернігівщини щодо збереження репродуктивного здоров’я, відповідальної поведінки та безпечних стосунків;  розвиток навичок самопрезентації та ораторського мистецтва учасниць програми; мотивація та надання інформації про ресурси та наявні можливості щодо активного залучення до громадського життя села, регіону та країни в цілому.

 

Керівниця проекту Клименко Олександра

Область  Донецька

Назва проекту «Курси з інформатики та програмування для жінок»

Бюджет 15000 грн.

Опис  Створення на базi Марiупольського айтi кластеру програми для безкоштовного навчання жiнок iнформатицi та основам програмування, з подальшим супроводом при стажуванні в ІТ-компаніях міста.

 

Керівниця проекту Заяць Юлія

Область Полтавська

Назва проекту  «Платформа  успіху»

Бюджет 15000 грн.

Опис  Зміцнення психо-емоційного стану та підвищення інтелектуального розвитку дівчат-вихованиць інтернатів та будинків сімейного типу, формування у них чіткого бачення свого майбутнього і шляхів до досягнення бажаного, посилення мотивації та патронаж дівчат під час вступу в навчальні заклади I-IV рівня акредитації.

 

Керівниця проекту Касілова Аліна   

Область  Івано-Франківська

Назва проекту «Нова ти, твори!»

Бюджет 10100 грн.

Опис Підтримка та реабілітація дівчат-підлітків, які потерпають від батьківської байдужості, насилля, жебракування, самотності у соціумі шляхом проведення комплексу зустрічей – тренінгів в місті Івано-Франківську.

 

Керівниця проекту Зінчук Юлія

Область Чернігівська

Назва проекту  «Підвищення правової освіти неповнолітніх засуджених в місцях позбавлення волі»

Бюджет 14400 грн.

Опис  Підвищення рівню правових знань серед неповнолітніх засуджених, їх правосвідомості та правової культури, шляхом проведення серії навчально-виховних заходів та розповсюдження буклету з правових знань.

 

Керівниця проекту  Колеснік Юлія

Область Одеська

Назва проекту  Media Sapiens

Бюджет 8300 грн.

Опис Media Sapiens – серія тренінгів з розвитку критичного мислення та медіа  грамотності для школярів 9-11 класів з сільської місцевості Одеської області.

 

Керівниця проекту Горобчук Мирослава

Область Житомирська

Назва проекту «Моє тіло – мої правила».

Бюджет 12300 грн.

Опис Проект «Моє тіло – мої правила»: превентивна компанія з протидії сексуального насилля серед учениць-лідерок 4-х професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) міста Бердичева. Проект включає в себе надання інформації щодо насилля та його видів, формування навичок безпечної сексуальної поведінки та поширення цих знань шляхом проведення інтерактивних занять «Я вмію себе захистити»

 

 

Керівниця проекту  Костриця Дар'я

Область Житомирська

Назва проекту  «Жіноче обличчя історії м. Житомира»

Бюджет Проект «Жіноче обличчя історії м. Житомира» передбачає популяризацію внеску успішних та видатних жінок у розвиток м. Житомира різних епох шляхом  проведення дослідження історій життя та діяльності видатних житомирянок та розробки  і проведення тематичних екскурсій для жителів і гостей міста.

Опис 10000 грн.

 

Керівниця проекту Бараєва Діана

Область Київська

Назва проекту  «Школа особистісного зростання»

Бюджет 15000 грн.

Опис Підвищення рівню самооцінки та  індивідуальності дівчат м. Біла Церква, розуміння їхнього власного «Я», сприяння розвитку особистісних якостей ( як: лідерство, самопрезентація, комунікабельність, цілеспрямованість), шляхом проведення «Школи особистісного зростання» у період 2017-2018рр.

Керівниця проекту Макаренко Софія

Область  Полтавська

Назва проекту  «ЗМІНЮЙ!СЯ»

Бюджет 15000 грн.

 

Опис  Змінити дівоче ставлення до себе й власного місця у сучасному суспільно-політичному житті та навчити молодих українок відстоювати свої переконання шляхом неформального навчання та дебатування.

 

Проекти, підтримані у 2016 році в рамках програми міні-грантів «Перший крок до успіху»

Керівниця проекту Брюхович Орися

Область Херсонська

Назва проекту  Школа юних лідерок

Опис Проект має на меті розвинути лідерські якості та навички дівчат м. Херсона під час проведення 4-х модулів навчання за темами: Лідерство; Гендерні стереотипи та навички супротиву гендерній дискримінації; та відпрацювати організаційно – проектні вміння дівчат через проведення щонайменше 5 суспільно – значущих акцій серед школярів міста.

 

Керівниця проекту Гладка Тамара

Область  Одеська

Назва проекту  Проект спрямований на запобігання насильству в молодіжному середовищі

Опис  Проект спрямований на запобігання насильству в молодіжному середовищі

 

Керівниця проекту Градинар Ганна

Область  Одеська

Назва проекту Лідерки Одещини

Опис  проект спрямований на розвиток лідерського потенціалу та активної громадської позиції дівчат Одещини.

 

Керівниця проекту Григоренко Наталія

Область Луганська

Назва проекту  Знання породжують впевненість

Опис  Проект передбачає підвищення і зміцнення рівню впевненості та захищеності жінок у зоні АТО, шляхом  проведення 2-денної школи навчання доречної поведінки у небезпечних ситуаціях та розвитку  елементарних навичок самооборони.

 

Керівниця проекту   Журавель Вікторія

Область  Чернігівська

Назва проекту  «Мотивація в дії»

Опис Формування громадської позиції серед молоді щодо актуальних проблем міста і держави, соціальна активізація та формування соціальної відповідальності, шляхом оновлення дебатного клубу та проведення дебатного турніру серед молоді.

 

Керівниця проекту Задорожна Надія

Область  Харківська

Назва проекту  «Пошана та турбота»

Опис  Проект має на меті покращення стану людей похилого віку та посилення їх інтеграції до суспільства, громадське визнання їх життєвого досвіду, шляхом організації  для них серії навчальних заходів. 1. Психологічний курс «Психологія побудови майбутнього у похилому віці». 2. Клуб збереження здоров’я  та подовження життя. 3. Курс «Вдосконалення навиків роботи з сучасною технікою». Організація тематичних "чайних бесід".

 

Керівниця проекту  Раку Ольга

Область  Миколаївська

Назва проекту  «Успішна леді»

Опис Проект «Успішна леді» передбачає вирішення проблеми низької ефективності діяльності молодих активісток міста Миколаєва, шляхом проведення серії 3-и денних тренінгів для 15 юних леді. Проект сприятиме покращенню їх самосприйняття, підвищенню власної ефективності через раціональне використання часу та можливостей, що в поєднанні з набутими вміннями професійної самопрезентації підвищить їх позиції в умовах ділової конкуренції та сприятиме просуванню вперед кар’єрними сходинками соціального та політичного життя міста.

 

Керівниця проекту  Трегуб Вікторія

Область Кіровоградська

Назва проекту  Проект розвитку толерантного ставлення громади до людей з обмеженими можливостями

Опис Проект розвитку толерантного ставлення громади до людей з обмеженими можливостями

 

Керівниця проекту  Цимбалюк Аліна

Область Черкаська

Назва проекту  Творча майстерня «CkTM»

Опис Створення умов для творчого саморозвитку студентів шляхом залучення їх до роботи у творчих майстеренях, на базі яких будуть діяти майстер-класи від спеціалістів для студентів ПТНЗ і ВНЗ; залучення студентів до активної роботи творчої майстерні, розвиток їх естетичного смаку та набуття життєво необхідних навичок.

 

Проекти, підтримані у 2015 році в рамках програми міні-грантів

Керівниця проекту   Карпів Тетяна

Область Волинська

Назва проекту  «Жіночий клуб: від дискусії – до дії»

Опис  Проект передбачає розвиток громадської  активності жінок Волинської області, підвищення рівня їхньої самооцінки, ролі в суспільно-політичному житті країни, формування гендерної культури волинян. В рамках проекту заплановано організувати серію семінарів-тренінгів, кіно-клубів, гендерних медіа-кав’ярень, дискусійних зустрічей для дівчат і жінок, які хочуть знати більше і бути активнішими в суспільному житті. Завдяки широкій інформаційній кампанії (як серед регіональних ЗМІ, так і через всеукраїнські інформаційні ресурси для ОГС і соцмережі) та поширенню інформації учасницями Жіночого клубу в колі їх спілкування проект матиме вплив і на формування гендерної чутливості волинян, в тому числі і чоловіків.

 

Керівниця проекту   Мальченко Ірина

Область  Черкаська

Назва проекту  Інформаційна акція «Врятуй Дніпро від сміття»

Опис  Проект передбачає рекламну компанію у ВНЗ, радіо та телебаченні міста Черкаси. Мета цих дій: залучити волонтерів та небайдужих громадян до прибирання узбережжя річки Дніпро та виховання поваги до навколишнього середовища.

 

Керівниця проекту   Мартинюк Ірина

Область  Рівненська

Назва проекту Підтримка жінок з раком молочної залози «Я жінка!»

Опис  Проект «Я жінка!» поширює знання серед молоді про методи діагностики та засоби профілактики раку молочної залози, здійснює психологічну підтримку жінок, хворих на рак молочної залози.

 

Керівниця проекту   Моргун Олена

Область Тернопільська

Назва проекту  Центр дозвілля для дітей зі східних областей України та місцевої громади

Опис  Проект передбачає організацію змістовного дозвілля, яке допоможе молоді та дітям-переселенцям не лише розважитися, але й навчитися чомусь новому, розвинути свої здібності, самовдосконалитися та виховати їх як здорового, культурно-духовного, освіченого і творчого громадянина. Спільні заходи з дітьми приймаючої громади сприятимуть налагодженню стосунків та взаєморозуміння в громадах.

 

Керівниця проекту   Московченко Валерія

Область  Харківська

Назва проекту  «Незрячі лідери»

Опис  Проект спрямований на розвиток та соціалізацію незрячих людей. У рамках проекту будуть проведені тренінги, практичні заняття з розвитку лідерських якостей, орієнтування та побутових навичок, які допоможуть людям з вадами зору стати більш активними, упевненими в собі, допоможе їм почуватися і бути на одному рівні зі звичайними людьми. По закінченню проекту незрячі зможуть займати активну життєву позицію, брати участь у громадському житті, стати лідерами, вони просто стануть більш впевненими в собі, у своїх можливостях та вміннях.

 

Керівниця проекту  Симончук Галина

Область  Житомирська

Назва проекту  «Майстерня особистісного успіху»

Опис  Проведення «Майстерні особистісного успіху» серед учениць професійно-технічних навчальних закладів м. Житомира та області, в тому числі дівчат з інвалідністю з метою їх успішного становлення: розвитку фінансової грамотності, лідерського потенціалу та навичок самопрезентації.

 

Керівниця проекту  Чінякова Марина

Область  Донецька

Назва проекту  «Пам’ять  поколінь»

Опис  Проект направлений на близьке ознайомлення молоді міста Маріуполь з українськими народними традиціями, а також на зруйнування стереотипу, що вишивання – це суто жіноча справа. Проведення лекцій, майстер-класів та презентацій. Проект продемонструє, що в сучасному світі хлопці також можуть вишивати, та що це їм не тільки цікаво, але й необхідно.

 

Керівниця проекту  Шегера Марина 

Область  Львівська

Назва проекту  «Епоха нових лідерок»

Опис  Проект передбачає створення блогу для дівчат, проведення тренінгів та круглого столу «Жінка та інформаційні технологіїї. Можливості та перспективи».

 

Проекти, підтримані в рамках ініціативи УЖФ «Зміцнення миру та толерантності в громадах»:

 

Керівниця проекту  Бірюкова Вікторія (переможниця програми 2007 року)

Область  Київська

Назва проекту «Людина людині – друг»

Опис Проект допоможе внутрішньо-переміщеним особам, що проживають на Білоцерківщині, комфортніше адаптуватися, завести друзів та почати почуватися повноцінною частиною місцевої громади. Також допоможе місцевим жителям позбавитися нав’язаних стереотипів, підвищить емоційну стійкість та розвине толерантність у ставленні до всіх і всього. В рамках проекту заплановано проведення комплексу заходів таких як тренінги, екскурсії, семінари, фотосесії та майстер-класи для ВПО спільно  з представниками місцевої громади.

 

Керівниця проекту  Матвійчук Марина (переможниця програми 2013 року)

Область  Черкаська

Назва проекту  Тренінговий табір для фахівців освітньої та соціальної сфери

Опис Тренінговий табір для спеціалістів психологічної служби системи освіти та спеціалістів соціальної сфери – це новий спосіб організації підготовки практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів усіх типів та фахівців і спеціалістів зокрема психологів Центрів соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді Черкаської області до роботи з особами, які постраждалим внаслідок конфлікту в Україні. Проект передбачає проведення серії тренінгів, на яких будуть обговорені такі питання як основи надання первинної психологічної допомоги, соціально-педагогічна підтримка дітей в період військового конфлікту, кризове консультування, робота з учасниками АТО, демобілізованим, робота з травмованими особами та ін.

 

Керівниця проекту  Салівончик Оксана (переможниця програми 2011 року)

Область  Рівненська

Назва проекту «Залучення жінок сільської місцевості Рівненщини до процесів миротворення та сприяння толерантності в громадах»

Опис Під час реалізації проекту заплановано проведення тренінгів для активних сільських жінок у Рівненському, Костопільському, Гощанському районах Рівненської області, де зосереджено багато тимчасово переміщених громадян зі східних та південних областей України. Під час тренінгів учасниці проекту отримають інформацію  та  навики  мирної трансформації конфліктів,  розбудови культури миру, здобудуть навички збору усних історій. Після цього сформована команда жінок-лідерок зможе зібрати усні історії жінок їхньої місцевості, які мають досвід подолання життєвих криз, позитивного виходу з конфліктних ситуацій і готові поділитися своїм досвідом. У 3-х районних центрах  Рівненської області будуть проведені публічні заходи «Театр простих історій»,  на яких прозвучать усні історії жінок, які мають досвід подолання життєвих криз та позитивного виходу з конфліктних ситуацій.

 

Керівниця проекту  Шегда-Данилів Наталія (переможниця програми 2013 року)

Область  Львівська

Назва проекту «Крок до порозуміння»

Опис Проект має на меті сприяти взаємодії ВПО та львів’ян та передбачає проведення тренінгових програм для ВПО (Фінансова грамотність, Написання проектів, Працевлаштування, Історії успіху ВПО); створення та розташування біл-бордів, що нестимуть позитивну інформацію про ВПО;  створення аматорського театру серед переселенців та організацію комунікаційних зустрічей та спільних святкувань для ВПО та місцевої громади.

 

Керівниця проекту  Тарасенко Наталія (переможниця програми 2008 року)

Область  Житомирська

Керівниця проекту Філюта Катерина (переможниця програми 2014 року)

Область  Волинська

Назва спільного  проекту «Нове оточення – нові можливості»

Опис Проектом передбачається сприяти інтеграції внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в громадах Житомирської та Волинської областей через проведення мережевої інформаційної кампанії. Проведення конкурсу статей для журналістів різних видів ЗМІ про успішні історії ВПО, які вдало прижилися на новому місці життя, з метою показу вдалих прикладів для інших членів громади і демонстрації того, що ВПО не ведуть споживацький спосіб життя за рахунок приймаючих громад; проведення виставки УІ з нагородженням журналістів в громадах Житомирської та Волинської областей і т.д.

 

 

Projects supported in 2014 within mini-grants program підтримані у 2014 році в рамках програми міні-грантів


Project leader Horyacha Anna
Region Zhytomyr
Project title School of volunteers to work with children having Down's syndrome.
Description The project supposes opening in the city the first school of volunteers to work with children having Down's syndrome, which will provide these children long-expected help and support.

Project leader Strelets Viktoria
Region Zaporizhia
Project title Competitive ability of youth as a way to success of the entire community!
Description The project is aimed at development of personal and professional skills and abilities of youth with further practical use of this knowledge, which will help the project participants not only change their lives, but make own significant contribution to development of own communities. The project consists of two components: educational and practical ones - trainings, informational seminars, creative workshops, and master-classes, as well as conclusive event  - Regional Forum of Youth Competitive Ability.

Project leader Bondarenko Ruslana
Region Kyiv
Project title School of Youth Jounalism.
Description The project will give opportunity to leaders of Bila Tserkva (twon of Kyiv region) higher educational institutions all necessary knowledge and practical skills to create students' mass media. Engagement in students' media develops in youth the interest to social and political life, encourages formation of media literacy and non-indifferent sttitude to problems of the society.

Project leader Pastrygan Mariana
Region Ivano-Frankivsk
Project title Business in Women's Hands.
Description The project is aimed to support small and medium business in Ukraine through involvement women in business. In a training format girls and young women will learn how to compile business-plans, search for investors, how to become more confident, psychological aspects of business, how to set goals correctly, i.e. everything to launch own business successfully. And the meeting with successful business women of the region will inspire them to try their skills in business, will add motivation and energy to implement their ideas.

Project leader Kostyuk Iryna
Region Lviv
Project title Model of Verkhovna Rada (Parliament) of Ukraine.
Description The project is created to teach the participants the basics of work of Verkhovna Rada, legislative provess and Deputy's position. The project consists of series of educational trainings, meetings with famous politiciams and civil society activists and role play of parliamentary hearings on a draft law.

Project leader Filyuta Katerynа
Region Volyn
Project title Live in Harmony with the Nature!
Description The project supposes to inform population of Ratne village about the importance of tolerant coexistance of people and the nature. For that the following activities will be conducted: providing mothers of children visiting kindergarten with the information about forming ecological consciousness of their children; explaining to kindergarten children in form of a game the importance of love of nature; explaining to teenagers (students of Ratne high school) through screening movie on ecology the importance of tolerant attitude to the Nature and ecologically correct behavior for their safe future.

Projects supported in 2014 with the UWF initiative "Strengthening organizationsl capacity of youth organizations"

Project leader Dobryakova Olga (2010 Program winner)
Region Zhytomyr
Project title Business for Women
Description The goal is to make young women and girls in rural areas acquainted with contemporary forms and methods of entrepreneurship and encoursge local women's community through conducting trainings on different topics related to business development.

Project leader Kotelnikova Yulia (2013 Program winner)
Region Odesa
Project title Creating Youth Civil Society Organization
Description This project is aimed at creating youth civil society organization of the new type in Odesa city. This organization will direct its efforts to solve different social problems, gender equality issues, creating a healthy environment, improving life quality of women, etc. Besides mere creation and registration of the group, the main activities will include capacity building trainings for its members, as well as working visits and internships to experienced youth organizations (organizations of First Step participants) to get prepared for future activities.

Project leader Shegda-Danyliv Natalia (2013 Program winner)
Region Lviv
Project title Supporting activists from the East of the country
Description The project goal is to help girls-activists that came from the East (IDPs) to implement their ideas in a new city.

 

Projects supported in 2013 within mini grants program

Project leader Gorbach Natalia
Region Kherson
Project title "Open Your Heart!"
Description  Establishing relationships, understanding between community and people with disabilities, acquiring practical skills of youth participation in the city's life, forming tolerant, positive attitude of youth to "special" people, involving young people in philanthropic and volunteer activities. The project will be implemented through actions, holidays, flash-mobs, exhibitions, billboards, etc.
 
Project leader Shegda Natalia
Region  Lviv
Project title "Women in Power" or "Women's Steps in Politics".
Description Helping youngh activists to realize themselves in representative bodies of power through conducting trainings and meetings with successful women for them, as well as organizing internships in local authorities.
 
Project leader Bezsmertna Viktoria
Region Zhytomyr
Project title Legal education for activists of students' self-governance in higher educational institutions of Zhytomyr
Description Raising the awareness level of students' self-governance activists in higher educational institutions of Zhytomyr about human rights issues; raising level of students' knowledge about their rights and responsibilities through conducting trainings, educational quests and publishing journal.
 
Project leader Markiv Maria
Region Ivano-Frankivsk
Project title I can as I wish
Description In lecture-training format young women and girls will have opportunity to learn how to make their dreams/wishes more practical, to set goals, compile strategic plan for reaching these goals, define priorities and manage time.
 
Project leader Kotelnikova Yulia
Region Odesa
Project title "One battery from a family - 400 liters of clear water".
Description Solving the problem of disposal of waste batteries on the territory of villages near Tyligul valley through creating points for colleting batteries in 12 educational institutions and 2 regional parks; raising ecologicl awareness of local population through conducting educational seminars.

 

Projects supported in 2012

within the international initiative

 

Project leader  Кожевнікова Лідія

Region Волинська

Description Створення інформаційного плакату про Програму "Перши крок до успіху" та розповсюдження плакатів у навчальних закладах Волинської, Донецької та Житомирської областях. Створення та підтримка сторінки в соціальній мережі «Вконтакте»  програми «Перший крок до успіху».

 

Project leader  Тарасенко Наталія

Region  Житомирська

Description Організація конкурсу та проведення форуму дівчат-лідерок міста Житомир з використанням успішних історій переможниць програми "Перший крок до успіху" у фільмі «Ти також зможеш», проведення майстер-класів на методикою World-café.

 

Project leader   Вертеба Яна

Region Київська

Description  Запуск контекстної реклами  програми «Перший крок до успіху» в соціальних мережах «Вконтакте» та «Facebook».

 

Project leader   Галліна Анастасія

Region Житомирська

Description  Зйомка презентаційного фільму (роліку) успішних історій переможниць програми «Перший крок до успіху». Розміщення фільму в популярних соціальних мережах та трансляція в кінотеатрі ім.І.Франка перед сеансами фільмів.

 

Project leader   Постовану Ольга

Country Молдова

Description  Розробка матеріалів та розміщення їх в ЗМІ, створення сторінки у популярних соціальних мережах в Молдові про початок реалізації молодіжної програми «Перший крок до успіху» для молодих жінок та дівчат Молдови. Створення на прокрутка на радіо аудіо-роліку про конкурс «Перший крок до успіху в Молдові – 2013».

 

Project leader   Шершун Анастасія

Country Молдова

Description  Розробка дизайну та змісту поліграфічної продукції, розповсюдження матеріалів про початок програми «Перший крок до успіху» в 3 містах Молдови.

 

Program winners 2011.

Project leader Antonyan Bella
Region Zhytomyr
Project title "School of young family"
Description "School of young family" is aimed at preventing and overcoming problems of young students' families. The ojec supposes conducting a series of trainings of informational and practical character; organizing conditionalpractical "tries" for those who wish; pesentation of forum exhibition on topics concerning students' families.
 
Project leader Blyznyuk Lyudmyla
Region Ivano-Frankivsk
Project title "First Successful Step" - way to employment for girls of Kosiv region"
Description Project First Successful Step" - way to employment for girls of Kosiv region"
supposes conducting events aimed at adaptation of socially vulnerable groups of population  - unemployed girls - to difficult economic conditions, increasing their creative potential through creating youth Ethno-school.
 
Project leader Kashyrina Maria
Region Crimea
Project title "Warned means protected".
Description Raising the level of safety for girls and women, who daily move on the territory near school of general education № 8 in Simferopol through raising their level of awareness of danger and safety factors.
 
Project leader Kostyuk Natalia
Region Lviv
Project title "Center for Development of Youth Initiatives"
Description Project "Center for Development of Youth Initiatives" is aimed to implment a complex system of motivation activities that would help young people cogniz their capability, reveal their potential and realize it in form of ownprojects.
 
Project leader Kregel Khrystyna
Region Ivano-Frankivsk
Project title "If you want to change the world, change your way of life".
Description Popularizing helthy life style among rural children. Initing to full and interesting life, forming among rural children ability to value health. The project is aimed at teaching children a feeling of responsibility for their lives, strive to self-education and self-actualization.
 
Project leader Pukher Iryna
Region Volyn
Project title Art-therapy sessions for youth "Through colored glasses".
Description Organizing pastimes of youth from poor families with involving it in art-therapy sessions as a way to reveal own potential, introduce principles of healthy and active lifestyle in the lives of youth, applying alternative way of pastimes.
 
Project leader Yurieva Sabina
Region Donetsk
Project title "School of social activism for girls"
Description Overcoming gender stereotypes of girls in Mariupol concerning their role in contemporary society, development of human qualities, as well as familiarizing with essence of social work and tools (mechanisms) of NGO activities. The project supposes involvement of girls in active life of the city and further implementation of own initiatives by participants.
 
Project leader Kryvoi Natalia
Region Zhytomyr
Project title "Step to leadership"
Description Development of social activism, leadership, skills of time management, confident behavior, egakitarian consciousness among students of the city through registration and project activities of Zhytomyr Regional Youth Organization "Youth Position" (initiators of creating the organization were 4 winners of First Step to Success program of years 2007-2011).
 
Project leader Tarkaniy Hanna
Region Zakarpattya
Project title "Creating youth videos on socially important topics".
Description Raising awareness and, respectively, increasing social activism and responsibility of youth in Zakarpattya region and other regions of Ukraine by creating videos on socially important topics and presenting them in youth environment (in educational institutions, television, web resources, in social networks).
 
Project leader Verteba Yana
Region Donetsk
Project title Forum-theater "Exceeding the bounds".
Description Assisting in understanding by youth topical social problems and seeking for their solution with help of deepening their understanding and analysis through personal experience, as well as forming in participants active social position and responsibility for what happens in society by raising the level of their personal and creative potential.
 
Project leader Kit Khrystyna (Plyuta)
Region Lviv
Project title "Gender education in schools of Lviv oblast".
Description Attracting attention of community, inluding educationalists, to gender discrimination, raising the awareness level of local community and educationalists in the sphere of gender equality.  
 
Project leader Gavrylova Anastasia
Region Mykolayiv
Project title  "Feniks"
Description The project is aimed at self-actualization, development of creative abilities and leadership skills of children from Antonivka orphanage. The project includes creative and educational parts during which children take part in trainings, master-classes and enterntainment events.
 
Project leader Ditkovska Anna
Region Crimea
Project title "Social canteen "Food for life" in rural school"
Description The project is aimed at improving conditions of poor children, orphans and children from crisis families of Agrarne village, Simferopol city, and raise their motivation to education by providing them with daily breakfasts and conducting cultural events. Conducting informational and educational campaign on attracting attention of local inhabitants, community and entrepreneurs to the problem of children's catering in rural school.
 
Project leader Aleksiychuk Khrystyna
Region Kyiv
Project title "Eco-me" 
Description Involving students in social responsibility, assisting in protection of children living in orphanages from social indifference. The project's main idea: prevent young generation's alcohol and drug addictions, raising the problems of environment among children from orphanages.

Program winners 2009-2010.

Project leader Blyznyuk Alina
Region Dnipropetrovsk
Project title Don’t let cheat yourself
Description Raising awareness of risk group girls of the problem of human trafficking. Conducting a series of lectures and meetings with youth, covering the problem in mass media, preparing and sharing informational and educational products.

Project leader Vdovichen Anastasia
Region Sumy
Project title Creating the centre for assisting social adaptation of children of labour migrants
Description Raising public awareness of the problems of children (especially girls) of labor migrants (особливо дівчаток). Creating the centre for assisting social adaptation and support.

Project leader Verteba Yana
Region Donetsk
Project title School of female business-leaders
Description Stimulating young women to start own business, developing girls’ leadership and overcoming gender stereotypes through conducting educational and methodological training seminar and exchange of experience with successful women-entrepreneurs of Mariupol city, writing business-plans by the project participants.

Project leader Hunchenko Tetyana
Region Donetsk
Project title Formation of young journalists movement in Mariupol city
Description Developing the movement of young journalists in Melitopol city through uniting the city’s schools press-centers and their training in city youth organization “League of young journalists of Mariupol”, creating the League’s informational website.

Project leaders Dobryakova Olha, Pokotylo Yulia
Region Zhytomyr
Project title Gender education for youth of Zhytomyr region
Description Raising the level of gender awareness of Zhytomyr youth through conducting a series of trainings, “gender geocaching” and publishing gender-oriented newspaper.

Project leader Zanyk Khrystyna
Region Ivano-Frankivsk
Project title School of active youth
Description Complex of interconnected systematic events aimed at educating active youth aged 16-21, engaging them in the city’s social activism, assistance in realization their creative and intellectual potential. Educational program is a series of trainings that include theoretical and practical modules.

Project leaders Kozhevnykova Lidia, Maksymchk Svitlana
Region Volyn
Project title Childhood happiness
Description Providing permanent material support for orphans and children from poor families. Increasing public interest to charity directed at helping children through conducting advertising campaigns, social actions and involving non-indifferent people. Creating children’s charitable organization.

Project leader Miroshnyk Raisa
Region Kheson
Project title The price paid: 15 years of life!
Description Struggle against harmful habits of teenagers from 13 to 16 years old in Kherson through decreasing the level of smoking and drinking alcohol. Conducting interactive classes with schoolchildren, meetings with doctors, contest of drawings among orphans, organizing anti-tobacco flash-mob.

Project leader Muraviova Olena
Region Lviv
Project title MIMOSA creative workshop as alternative pastime
Description Introducing the experience of craftswomen in the course of polymer clay modeling of decorations and souvenirs for orphans in Chervonohrad orphanage. Conducting charitable auction.

Project leader Oliynyk Sofia
Region Lviv
Project title Young! Successful! Active!
Description Assistance in development and encouragement to self-realization and activism of young girls-leaders of Sokal’ city and district through organizing seminars, trainings, meetings with successful women and just young girls who have already achieved a certain success. Preparing informational movie by girls who themselves will be directors, script-writers and actors.

Project leader Tsykariova Natalia
Region Sumy
Project title FATHER is a high position
Description Developing conscious relationships in families between fathers and teenagers through conducting training seminar "Father is a high position". Organizing press-conference.

Project leader Chyshynska Hanna
Region Lviv
Project title Youth Leadership Club
Description Assisting in organized and cognitive pastime for children of Lviv through conducting the Youth Leadership Club and creating thematic workshops.

Project leader Shykh Yulia
Region Lviv
Project title ECO-asphalt or ground-SETTELMENT
Description Organizing in Lviv city photo-exhibition devoted to representation of alternative (to urban and rural) life style – life in eco-settlement.

Program winners - 2008.

Project leader Migali Zhanna
Region Zakarpattya
Project title New Family
Description Attracting public attention of Uzhgorod city to talented orphans. Providing children with the opportunity to demonstrate that they are worthy community members by organizing and conducting charitable concert.

Project leader Shteyuk Uliana
Region Lviv
Project title Revival of theatrical and ritual traditions of Vovkiv village
Description Raising public activism of Vovkiv village inhabitants through revival and sharing theatrical and ritual traditions, creating theater studio.

Project leader Shcherbakova Valeria
Region Zaporizhia
Description Revival of spiritual values and improving employment of rural youth through involvement teenagers in developing tourist routes and conducting excursions around native land, reviving folk crafts and manufacturing souvenirs.

Project leader Samiylenko Yulia
Region Poltava
Project title The Spring of Soul
Description Consolidating community and providing assistance in conducting cultural events for inhabitants of Novy Martynovychy village through development of their creative potential - Conducting song festival "The Spring of Soul".

Project leader Sozonik Olha
Region Volyn
Description Assisting in elimination of gender stereotypes at labor market and decreasing youth unemployment in Lutsk city through conducting the competition “My vision of professional success”, organizing training and publishing the directory.

Project leaders Bilousenko Yulia, Kryvoy Natalia
Region Zhytomyr
Project title Creation and development of self-support group for young (under 18) mothers
Description Socialization of female students, including young mothers, through raising their awareness of employment opportunities and acquiring assertiveness skills through training program.

Project leader Akopyan Karine
Region Kirovohrad
Project title Equal Access
Description Assisting in elimination of social isolation of young people with limited abilities of Kirovohrad region by involving them in informational and educational events.

Project leader Tvardovska Vita
Region Mykolayiv
Project title Healthy Child – Healthy Nation
Description Improving health of population in Snigurivka town through informational and educational work and organizing sports clubs with participation of disabled people.

Project leader Bahatska Lubov
Region Zaporizhia
Description Creating, permanent updating and disseminating of youth information bulletin "Media-Palette" within local weekly publication to assist in developing democracy and civil society in Tokmak town.

Project leader Aleksiychk Khrystyna
Region Kherson
Description Attracting attention to ecological situation in the region, engaging youth and representatives of Kherson city governance to implementing the project of cleaning the city through organizing and conducting round tables, competitions and youth action "Let's make Kherson clean!”.

Program wnners-2007.

Project manager: Omelyan Alina
Project title: "The Club of Girls-Leaders"
Organization: Berehynya women’s NGO
Description: Development of leadership qualities of girls aged 16- 25, in Berezova Rutka village, through conducting educational and practical training sessions (trip to Kovalyn, booklet on the project, seminar in green tourism)

Project manager: Biryukova Viktoria
Organization: Culture League of Bila Tserkva district
Description: Starting implementation of“culture in politics” principles in activities of local governance bodies of Bila Tserkva district.

Project manager: Muraviova Olena
Organization: "Foundation of Regional initiatives" youth NGO
Description: Encouraging students to solve problems of pollution on riverside of  Western Buh  through involving youth organization in the contest "It is clean if you don’t litter".

Project manager: Dudnik Olha
Project title: "Way to the future"
Organization: Flora Children’s Ecological Organization
Description: Decreasing the influence of advertisement stereotypes on behavior of youth through raising their awareness of alternative ways of pastimes(conducting quest game).

Project manager: Zanyk Khrystyna
Project title: "Social Rehabilitation of Children with Special Needs"
Organization: Young Movement, youth NGO
Description: Assistance in social rehabilitation and adaptation of children with special needs through conducting trainings with psychologist, trainer and art teacher in specialized groups of children.

Project manager: Ruvinshtein Karina
Organization: Kirovohrad City Fund for Promotion of Legal Education
Description: Forming a woman as a citizen– leader, among girls aged 15-18, through developing their leadership skills and providing information about possible ways to become a leader(conducting questionnaire, cycle of trainings)

Project manager: Ivlyeva Yulia
Project title: "Gender problem– problem of equal opportunities for women and men"
Organization: Kharkiv Club of School Principals at the Association of School Heads of Ukraine
Description: Creating girls’ club for self-realization of girls and protection of their interests (conducting a drawing contests, trainings, publishing brochures, etc.)

Project manager: Kolodiy Snizhana
Project title: "Who’s concern is gender?"
Organization: Megasocium Zakarpattya Regional NGO
Description: Overcoming gender stereotypes and upbringing gender culture in educationalists – conducting 2 seminars and questionnaire.

Project manager: Krasnyanska Natalia
Organization: My Life Youth NGO of Vinnytsia city
Description: Developing and preparing a set of video materials for educational work on the issues of safe behavior with young people. Conducting seminars using these materials

Project manager: Shkolyarenko Polina
Organization: Berehynya Women’s NGO
Description: Development of cultural and intellectual life of youth through conducting cultural events and thematic discotheque.
Project manager: Stepanenko Anna

Project title: Women’s Leadership
Organization: Kharkiv Regional Department of Ukrainian Culture Fund
Description: Assisting girls in their understanding the importance of leadership qualities in a girl’s life. Conducting meeting, trainings, creating booklets.

Project manager: Plyuta Khrystyna
Organization: Women’s  Perspectives   West   Ukrainian   Center
Description: Raising the level of legal awareness of children from orphanages through conducting classes on children’s rights and exhibition of drawings.

Project manager: Dekhtyaryova Oksana
Project title: "I am Ukrainian Woman"
Organization: Association of Supporting Local Governance Development
Description: Raising the level of self-assertion and leadership qualities of young girls by developing their creative potential.Conducting the contest of creative works, conducting trainings and discussions, publishing the collection of the best works and sharing it among local governance bodies, etc.

Project manager: Ablayeva Alime
Organization: Ornek Regional Center of National Crafts
Description: Providing embroiders with access to materials necessary for work, opportunity to get acquainted with the funds of Crimean Ethographic museum. Conducting round table, creating a library and media library for the course of Golden Needlework.

Project manager: Skip Iryna
Project title: "Yaryna” Students’ Newspaper
Organization: “Gymnasia” Berezhany Regional youth organization
Description: Preparing and publishing 3 issues of students’ school newspaper “Yaryna” – cultutral and educational, scientific and other information.

Project manager: Lalabekova Karina
Organization: Ortega-y-Gasset Civil Development Institute, youth NGO
Description: Showing inner spiritual wealth of young women through creating and publishing the collection of poems and prose creative works.

Project manager: Melnyk Olha
Organization: Svitlyi Dim Odesa City Charitable Fund
Description: Assisting in deepening understanding by parents, state institutions, social workers and community such phenomenon as “street children” through reflecting their world, children’s rights, and their violations in printed issues with their own drawings and comments.

Project manager: Kostina Tetyana
Organization: Tavrida   Gender   Research   Center  
Description: Conducting information campaign in school on the problem of domestic violence and the first step of preventing it – questionnaires, lectures, trainings, bulletins. Budget: 2500

Project manager: Sad Natalia
Project title: 1 stage of the project joint with Olena Ivantsiv
Organization: Debate Academy All-Ukrainian Youth NGO
Description: Forming unprejudiced perception of social activism by young people through organizing and conducting the contest“Looking at social roles of men and women through gender lens”, organizing and conducting specialized information campaign.

Project manager: Ivantsiv Olena
Project title: 2 stage of the project joint with Natalia Sad
Organization: Diplomatic Corps of Students Council
Description: Forming tolerant attitude to women’s civil activism in Ukrainian society through organizing the round table for the contest winners (1ststage) and successful women, press-conference.

Program winners - 2006

Project manager: Chubchenko Kateryna
Project title: School of deputy activities for girls
Organization: Ortega-y-Gasset Civil Development Institute, youth NGO
Description: Starting the School of deputy activities for girls-leaders aged 14-20. Conducting trainings on public speaking, gender equality, development of leadership skills. Meeting of the prarticipants with famous women and women-deputies of the city council. Involving girls in social activism.

Project manager: Bas Vasylyna
Project title: "The Best"
Organization: Association for the Promotion of Rural Green Tourism in Ukraine, Bar regional branch – "Podolyanka" recreation center in Vinnytsia region
Description: Conducting "The Best" contest for girls aimed at raising the level of importance of harmonious and comprehensive development of girls.

Project manager: Alekseenko Natalia
Project title: Leaders! The Future is in your Hands!
Organization: City Students’ Parliament, Chervonohrad youth organization
Description: Assisting in solving problems of girls aged 13-18 from crisis families through promoting their participation in social life of the city, involving in the process of information exchange through teaching in pilot classes on the basics of journalism and publishing and sharing "100% Youth Newspaper".

Project manager: Hutsol Anna
Project title: Women’s Lens
Organization: New Ethics Women’s Youth organization
Description: Forming gender equality in contemporary photo art through conducting competition and exhibition of photo works of the girls of Khmelnytskiy region.

Project manager: Shust Anna
Project title: "Who is the Master of the House?"
Organization: Nota Bene Youth Organization
Description: Visualizing stereotypes of gender misbalance in the Ukrainian society through performing a theater play "Who is the Master of the House?" and discussing it with the spectators (in the schools of the region and the city recreation center). Conducting the contest of creative works in gender issues among school students.

Project manager: Ziborova Olha
Project title: Colors of your Life
Organization: Creative Center for Individual Development
Description: Involving girls with special needs in social activism and self-actualization through visualizing peculiarities of their lives. Conducting trainings, workshops, TV programs, photo exhibitions, etc.

 New on Ukrainian Women's Portal
Website MSGROUP